Brain Cancer Research and Therapy Lab :

2012’de kurulan Beyin Kanseri Araştırma ve Tedavi Laboratuvarı (TBO Lab, BCRTL), Türkiye’de beyin tümörü araştırmalarına odaklanmış birkaç laboratuvardan biridir. Çalışmalarını, 2016’daki kuruluşundan itibaren, en-üst-seviye olanaklarıyla yüksek kalitede kanser araştırmasına imkan sağlayan KUTTAM bünyesindeki disiplinlerarası ağda sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren pek çok mezun (5 yüksek lisans ve 7 doktora öğrencisi) veren laboratuvarın halihazırda uyum içinde çalışan iki doktora sonrası araştırmacısı 7 doktora öğrencisi ve 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. TBO Lab, KUTTAM’daki çalışma ortaklarının yanı sıra, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi prestijli üniversiteler ve Yapısal Genom Konsorsiyumu (SGC) gibi organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Hem pediatrik hem de yetişkin beyin tümörlerinde ortak problem tedaviye dirençli kanser hücrelerinin gelişmesi ve bunun sonucunda kaçınılmaz kanser nüksü olarak bilinimektedir. Bu nedenle, tedavi direncinin ardında yatan biyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve daha etkili tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarda CRISPR/Cas9 temelli fonksiyonel taramalar, kimyasal biyoloji, genomiks, hesaplamalı biyoloji ve beyin tümörü hayvan modelleri birlikte kullanılarak tedavi direncine yol açan epigenetik mekanizmaları deşifre etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda in vitro tedavi-direnci modelleri geliştirilmekte ve bu modellerde epigenetik değişimler incelenmektedir. Bunların sonucunda nihai olarak direnci kırabilecek, yeni epigenetik tedavilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.