Yumurtalık Kanseri Araştırma Laboratuarı (Ovarian Cancer Research Lab)

Epitelyal yumurtalık kanseri (Epithelial Ovarian Cancer) kadınlarda en sık görülen yedinci malignitedir. Beş yıllık bir sağkalımın % 50’den az olması ile beraber kansere bağlı ölümlerin en yaygın beşinci nedenidir. Araştırma grubumuzun amacı kapsamlı biyobankalar, genomik yöntemler ve in vitro model sistemleri kullanarak tümör evrimi, heterojenite ve terapi yanıtı konusundaki anlayışımızı geliştirmektir. Hastalığın heterojenliği, gerçek anlamda kişiselleştirilmiş tedaviye dönüşmek için, tümörün başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde yer alan temel süreçler hakkında gelişmiş bilgi gerektirir. Amacımız, anormal şekilde düzenlenmiş miRNA’ların yumurtalık kanseri gelişimine ve gelişen ilaç direncine katkıda bulunduğu moleküler bağlamı ve mekanizmaları aydınlatmaktır. Geleneksel kemoterapötik ajanlar, kötü prognozlu kanserin tedavisi için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hedefe yönelik tedavilere ihtiyaç vardır. Fakat şu an klinikte kullanılan, PARP inhibitörleri gibi hedefe yönelik ajanların da etkileri gelişen ilaç direnci ile kısıtlanmaktadır. Grubumuzda, ulusal ve uluslararası çeşitli farmasotik kimya grupları ile ortak çalışmalar yürüterek bu ölümcül hastalığın tedavisi için yeni aday moleküllerin keşfi ve karakterizasyonu üzerine araştırmalar da yürütülmektedir.