Dr. Öğretim Üyesi Serçin Karahüseyinoğlu
Dr. Karahüseyinoğlu Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD’da uzmanlığını yapmıştır. İstanbul Süleymaniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedaviler) Merkezi’nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olmuştur. Dr. Karahüseyinoğlu doku ve hücre biyolojisi üzerine eğitim almıştır ve göbek kordonu matriksinden elde edilen insan mezenkimal kök hücrelerinin biyolojisi, karakterizasyonu ve farklılaştırılması ile ilgilenmiştir.

ÜYTE merkezinde uzun yıllar klinik embriyolog, ve embriyoloji ve androloji laboratuvarları sorumlusu olarak görev aldıktan sonra bugün temel bilimlerde araştırmacı olarak memeli embriyosunun implantasyonunu kolaylaştırmak amacı ile iki ve üç boyutlu polimerik hücre taşıyıcıları üzerinde ko-kültür ve mezenkimal kök hücre uygulamaları ile fare embriyosunda, oositinde ve endometriyum hücrelerinde CRISPR/Cas 9 uygulamaları ile ilgilenmektedir.

Laboratuvar tecrübesi geniş bir spektrumda histoloji/sitoloji tekniklerini, mezenkimal kök hücre ile ilgili laboratuvar tekniklerini, mikromanipulasyon ve diğer ÜYTE tekniklerini, ve yaşam bilimlerinde mikroskopi ve görüntüleme tekniklerini kapsamaktadır. Mikroskopiye olan ilgisi özellikle flüoresan mikroskop, konfokal mikroskopi ile süperçözünürlük mikroskopisi, düzlem ışık mikroskopisi ve multifoton mikroskopi gibi ileri mikroskopi teknikleri üzerinedir.

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE DEVAM EDEN PROJELER

Blastokist implantasyonunu kolaylaştırmaya yönelik in-vitro modellerde polimerik taşıyıcıların kullanımı. TUBITAK 1001-115S527

CRISPR/Cas 9 genom düzenleme teknolojisi kullanılarak fare modelinde implantasyon sürecini kontrol eden genlerin ortaya çıkarılması. TUBITAK 1001- 118S676

CRISPR/Cas9 Epigenom Edisyon Teknolojisi Kullanılarak Oositin Döllenme Yeteneğinin Geri Kazandırılması (KU-Tohumlama fonuSF0082)

 

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

Terminal differentiation of human granulosa cells as luteinization is reversed by activin-A through silencing of Jnk pathway.Bildik G, Akin N, Esmaeilian Y, Hela F, Yildiz CS, Iltumur E, İncir S, Karahuseyinoglu S, Yakin K, Oktem O.Cell Death Discov. 2020 Sep 23;6(1):93. doi: 10.1038/s41420-020-00324-9. eCollection 2020.PMID: 33042587 .

Three-dimensional neuron-astrocyte construction on matrigel enhances establishment of functional voltage-gated sodium channels.

Karahuseyinoglu S, Sekerdag E, Aria MM, Cetin Tas Y, Nizamoglu S, Solaroglu I, Gürsoy-Özdemir Y.J Neurochem. 2021 Mar;156(6):848-866. doi: 10.1111/jnc.15185. Epub 2020 Sep 30.PMID: 32939791

Microstructure of early embryonic aortic arch and its reversibility following mechanically altered hemodynamic load release. Celik M, Goktas S, Karakaya C, Cakiroglu AI, Karahuseyinoglu S, Lashkarinia SS, Ermek E, Pekkan K.Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 May 1;318(5):H1208-H1218. doi: 10.1152/ajpheart.00495.2019. Epub 2020 Apr 3.PMID: 32243769

The pro-apoptotic Bcl-2 family member Harakiri (HRK) induces cell death in glioblastoma multiforme. Kaya-Aksoy E, Cingoz A, Senbabaoglu F, Seker F, Sur-Erdem I, Kayabolen A, Lokumcu T, Sahin GN, Karahuseyinoglu S, Bagci-Onder T. Cell Death Discov. 2019 Feb 8;5:64

Critical Reviews in Oncogenesis.Cancer stem cells, their microenvironment and anoikis. Ayla S, Karahüseyinoğlu S. Volume 24, Issue 1, 2019, Pages 27-34

C-Abl is not activated in DNA damage-induced and Tap63-mediated oocyte apoptosıs in human ovary. Bildik G, Acılan C, Sahin GN, Karahuseyinoglu S, Oktem O. Cell Death Dis. 2018 Sep 20;9(10):943.

Endogenous c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity marks the boundary between normal and malignant granulosa cells. Bildik G, Akin N, Senbabaoglu F, Esmalian Y, Sahin GN, Urman D, Karahuseyinoglu S, Ince U, Palaoglu E, Taskiran C, Arvas M, Guzel Y, Yakin K, Oktem O. Cell Death Dis. 2018 Mar 16;9(4):421

DM2B, an H3K36-specific demethylase, regulates apoptotic response of GBM cells to TRAIL” Kurt IC, Sur I, Kaya E, Cingoz A, Kazancioglu S, Kahya Z, Toparlak OD, Senbabaoglu F, Kaya Z, Ozyerli E, Karahüseyinoglu S, Lack NA, Gümüs ZH, Onder TT, Bagci-Onder T. Cell Death Dis. 2017 Jun 29;8(6):e2897

Karahuseyinoglu S, C. Kocaefe, D. Balci , E. Erdemli, A. Can “Functional Structure of Adipocytes Differentiated from Human Umbilical Cord Stroma-derived Stem Cells”. Stem Cells. 26(3): 682-691 (2008).

Karahuseyinoglu S., O. Cinar, E. Kilic, F. Kara, G. Akay, D.O. Demiralp, A. Tukun, D. Uckan, A. Can. “Biology of stem cells in human umbilical cord stroma: in situ and in vitro surveys”. Stem Cells. 25 (2): 319-331 (2007).