Kök Hücre Laboratuvarı (Stem cell Laboratory):

Kök Hücre Laboratuvarındaki araştırmalar, hücrelerin yeniden programlanarak uyarılmış pluripotent kök hücrelere (UPKH) dönüştürülmesi üzerine odaklanmaktadır. Deri hücresi gibi farklılaşmış hücrelerin kök hücrelere dönüştürülmesi rejeneratif (yenileyici) tıp alanlarında bir devrim niteliğindedir. Kök hücre temelli hücresel tedaviler günümüzde kesin bir tedavisi bulunmayan pek çok genetik, kompleks ve dejeneratif hastalık için önemli bir tedavi potansiyeline sahiptir. Ancak kök hücrelerin üretimi ve güvenli bir şekilde uygulanabilmeleri önünde birtakım engeller bulunmaktadır. Bu engeller ancak yeniden programlama mekanizmalarının detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmasıyla aşılabilecektir. Bu nedenle; kök hücre laboratuvarının ana hedefi CRISPR gibi yeni nesil genomik metotlar ve kimyasal kütüphanelerin taranması yoluyla kromatin düzenleyici genlerin yeniden programlamadaki rolünü ortaya çıkarmaktır. Bunlara ilaveten nadir genetik hastalıklara özgü UPKH’ler geliştirerek bu hastalıkların tedavisinde yol gösterici olabilecek in vitro modellerini oluşturmaktayız.