MEDI 110 Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri - 1
MEDI 110 konuları canlıların biyokimyasal yapıtaşları, protein yapısı ve fonksiyonu, DNA ve RNA yapısı, replikasyon, transkripsiyon, translasyon gibi moleküler biyolojinin temellerini kapsamaktadır. İlaveten, moleküler genetik teknikler ve bunların biyoteknoloji ve sağlık alanında uygulamaları işlenmektedir. Ders birinci sınıf ilk dönem verilmektedir.
MEDI 111 Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri - 2
MEDI111, tıpta hücresel biyoloji ve genetiğe giriş dersi olup, dersin vurgusu hücre altı organizasyon, hücre içi bölmeler ve işlevleri, hücre döngüsü ve apoptoz dahil hücresel programlardır. Bunlara ek olarak, gelişim biyolojisi ve kanserin temelleri işlenmektedir. Mendel genetiği, evrim mekanizmaları ve insan genomunun analizi dersin ikinci bölümünde ele alınmaktatır. MEDI111 dersinin ana amaçları, (1) hücresel biyoloji ve genetik ile ilgili temel kavramları öğrenilmesi, (2) öğrencilerin ardışık yıllarda öğrenecekleri biyolojik süreçleri daha iyi anlaması için bu kavramlarda güçlü bir arka plan oluşturulması, moleküler biyolojide yer alan kavramların insan hastalıkları ile nasıl ilişkilendirildiğinin anlaşılması ve (3) Moleküler tekniklerin nasıl çalıştığının ve araştırma amaçlı nasıl kullanıldığının öğrenilmesidir. Ders birinci sınıf ikinci dönem verilmektedir.
MEDI 110L Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri Laboratuvarı 1
MEDI110L dersi temel laboratuvar tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders boyunca öğrenciler solusyon ve tampon hazırlanması, spektrofotometre ölçümleri, DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR, western blot, bakteri hücrelerine aktarım, gibi tekniklerin yanısıra bilimsel rapor hazırlama konularında eğitilmektedir.

MEDI110L uygulamalı lab dersi güz döneminde toplam 9 saat olarak verilmekte. Ders 3’er saatlik 3 section olarak yapılmaktadır.

MEDI 111L Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri Laboratuvarı 2
MEDI111L dersi hücre kültürü laboratuvarı teknikleri ve prensiplerine giriş niteliğindedir. Ders süresince öğrenciler aseptic çalışma, hücre bölme (sübkültür), dondurulmuş hücre açma, hücre sayma, floresan boyama ile hücre içi lokalizasyon analizi, ve temel biyoinformatik teknikleri konusunda bilgi edinmektedir.

MEDI111L uygulamalı lab dersi güz döneminde toplam 9 saat olarak verilmekte. Ders 3’er saatlik 3 section olarak yapılmaktadır.

MEDI 201
Moleküler biyoloji, hücresel biyoloji ve genetik (8 ders)
CIRC 204 (Dolaşım ve Solunum - 17 immünoloji dersi)
Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kan akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, diseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.
NEOP 302 (Neoplazi, İmmünite, Hematoloji- 3 immünoloji dersi Mechanism of Hypersensitivity Reactions-Tumor immunity-Transplantation immunity)
Neoplazi ve immünolojiye giriş. İyi ve kötü huylu tümörlerin temel morfolojik ve biyolojik özellikleri, kanser gelişiminin moleküler temelleri, normal immün yanıt, immünolojik reaksiyonların mekanizmaları, aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik konularını içerir. Ayrıca hematopoetik dokunun gelişimi, beyaz ve kırmızı kan hücrelerine ait hastalıklar, anemiler ve kanama bozuklukları konuları işlenecektir.