Prof. Dr. Bülent Ahıskalı
Orta öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi ve Ankara Fen Lisesi’nde tamamlayan Dr. Bülent Ahıshalı 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dr. Ahıshalı zorunlu hizmet sonrasında 1993-1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini almış ve aynı Anabilim Dalında uzman doktor olarak göreve başlamıştır.

1998-1999 yılları arasında 1 yıl süre ile Belçika’da Free University of Brussels (VUB) Faculty of Medicine and Pharmacy bünyesindeki Hücre Biyolojisi ve Histoloji Laboratuvarında “Erken Karaciğer Metastazlarında Hücresel Savunma” başlıklı araştırma projesi kapsamında karaciğerde yerleşik doğal katil hücrelerin (pit hücreleri) kolon kanser hücreleri ile etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmıştır.  Bu süre içinde tümör hücre kültürü, karaciğer ve dalakta yerleşik doğal katil hücre izolasyonu ve kültürü, karaciğer endotel hücre izolasyonu ve kültürü, apoptoz ve nekroz değerlendirmesine yönelik immünfloresan teknikler ve nicel DNA fragmantasyon ve 51Cr salınım testleri üzerine deneyimler edinmiştir. Yurda geri döndükten sonra hücre kültürü çalışmalarına üç boyutlu (multiselüler) sferoid tümör hücre kültürü ve hücre proliferasyon belirteçleri üzerinde devam eden Dr. Ahıshalı, 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na bağlı Tüp Bebek Ünitesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri konusunda eğitim almıştır.

İstanbul Tıp Fakültesinde 2000 – 2018 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi ve çevre hastanelerdeki çeşitli kliniklerden gönderilen hastalara ait burun, bronş, akciğer, ince barsak ve karaciğer biyopsileri ve sperma örnekleri başta olmak çeşitli dokularda rutin olarak tanıya yönelik diagnostik elektron mikroskobik değerlendirmelerini yürütmüştür.

2006 yılında doçent 2012 yılında profesör olan Dr. Bülent Ahıshalı 2019 yılı Ocak ayında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosuna katılmıştır.

Dr. Bülent Ahıshalı’nın temel araştırma konusu sağlıklı koşullarda ve deneysel hastalık modellerinde beyinde kan-beyin bariyerinin ve nörovasküler yapıların fonksiyonel ve yapısal özelliklerinin araştırılması ve tedaviye yönelik ilaçların beyine geçişinde önemli bir engel oluşturan kan-beyin bariyerinin aşılmasında nanopartiküller gibi çeşitli taşıyıcı uygulamaları geliştirilmesi gibi alanları kapsamaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası işbirlikli çeşitli projelerde yaklaşık 20 senedir çalışmalar yürütmektedir. Dr. Bülent Ahıshalı çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.

ULUSLARARASI PROJELER:

The impact of resolvin-D1 on the cerebral blood flow and blood-brain barrier integrity in angiotensin II-induced hypertensive mice. Collaborative study with Prof. Helene Girouard, Montreal University Canada. 2018-

Protein drug design for temporal lobe epilepsy. Collaborative study with Hultqvist G, Uppsala Univ. 2018-

Possible involvement of cocaine, morphine, and HIV-tat protein on neurovascular unit cells in a mouse model. Collaborative study with Prof. Shilpa Buch, Nebraska Univ. 2018-

Gold-Coated Gadolinium Oxide Nanoparticles as MRI and CT Contrast Agents. Collaborative study with Tahran University. 2019 –

 

TÜBİTAK PROJELERİ:

TUBITAK-Iran Ministry of Science, Research and Technology Call For Proposals 2021. “Developing an in vitro human epilepsy-on-a-chip model with an intact blood-brain barrier for screening anti-epileptic drugs”. #:121N15.  2021 – , Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1001), “Drug design with blood-brain barrier carrier for the treatment of temporal lobe epilepsy”. #:218S602. 2019-2022, Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1001), “Development of tumor targeting theranostic nanoparticles for combination therapy and their in vitro and in vivo tests”. #:118Z741, 2019-2022, Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1001), “Possible roles of histamine-1, -2 receptors and Rho A signaling pathways in blood-brain barrier permeability”. #:218S533, 2019-2022, Principal Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1002), ” Treatment of the drug-bound nanoparticles in animal models of temporal lobe epilepsy and dynamics of the blood-brain barrier”. #:216S236. 2017-2018, Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1002), “Effects of methyl-beta-cyclodextrin on the increased blood-brain barrier permeability during acute hypertension induced by angiotensin II”. #:116S057. 2017-2018, Researcher.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK – 1002), “Epileptogenesis and absence seizures in WAG / Rij rat with cortical dysplasia”, #:111S530, 2012-2013, Researcher.

 

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

Kaya M and Ahıshalı B. Basic physiology of the blood-brain barrier in health and disease: A brief overview. Tissue Barriers, 9(1):1840913. doi: 10.1080/21688370.2020.1840913. (2021).

Ahishali B., Kaya M. Evaluation of Blood-Brain Barrier Integrity Using Vascular Permeability Markers: Evans Blue, Sodium Fluorescein, Albumin-Alexa Fluor Conjugates, and Horseradish Peroxidase. Methods Mol Biol, 2367:87-103. doi:10.1007/7651_2020_316. (2021).

Ugur Yilmaz C., Emik S., Orhan N., Temizyurek A., Atis M., Akcan U., Khodadust R., Arıcan N., Kucuk M., Gurses C., Ahishali B., Kaya M. Targeted delivery of lacosamide-conjugated gold nanoparticles into the brain in temporal lobe epilepsy in rats. Life Sci. 257:118081. doi:10.1016/j.lfs.2020.118081. (2020).

Atış M, Akcan U, Uğur Yılmaz C, Orhan N, Düzgün P, Deniz Ceylan U, Arıcan N, Karahüseyinoğlu S, Nur Şahin G, Ahıshalı B, Kaya M. Effects of methyl-beta-cyclodextrin on blood-brain barrier permeability in angiotensin II-induced hypertensive rats. Brain Res, 1715:148-155. (2019).

Ugur Yılmaz C., Taşkıran E., Orhan N., Gürses C, Ahishali B., Elmas I., Kuçuk M., Arican N., Kaya M. Selective vulnerability for transcellular pathway of blood-brain barrier in acute and chronic phase of the kainate model of temporal lobe epilepsy in rat. Int J Cerebrovasc Dis Stroke: IJCDS-108. DOI: 10.29011/ IJCDS-106. 100008 (2018).

Bulut O, Ahishali B, Gulluoglu M, Arslanoglu S. “A Case Study of Intractable Diarrhea Due to Neonatal Microvillous Inclusion Disease.” Fetal Pediatr Pathol. 36:340-343. (2017).

Orhan N., Ugur Yilmaz C., Ekizoglu O., Ahishali, B., Arican N., Kucuk M., Elmas I., Gürses C., Kalayci R., Kaya M., “The effects of superoxide dismutase mimetic MnTMPyP on the altered blood-brain barrier integrity in experimental preeclampsia with or without seizures in rats,” Brain Res, 1563, 91-102 (2015).

Esen F., Senturk E., Ozcan P.E., Ahishali B., Arican N., Orhan N., Ekizoglu O., Kucuk M., Kaya M., “Intravenous Immunoglobulins Prevent the Breakdown of the Blood-Brain Barrier in Experimentally Induced Sepsis,” Crit Care Med, 40, 1214-1220 (2012).

Avtan, S.M., Kaya, M., Orhan, N., Arslan, A., Arican, N., Toklu, A.S., Gürses, C., Elmas, I., Kucuk, M., Ahishali B., “The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Blood-Brain Barrier Permeability in Septic Rats,” Brain Res, 1412, 63-72 (2011).

Ahishali, B., Kaya, M., Orhan, N., Arican, N., Ekizoglu, O., Elmas, I., Kucuk, M., Kemikler, G., Kalayci, R., Gurses C., “Effects of Levetiracetam on Blood-Brain Barrier Disturbances following Hyperthermia-Induced Seizures in Rats with Cortical Dysplasia,” Life Sci, 87, 609-619 (2010).

Ahishali, E., Demir, K., Ahishali, B., Akyuz, F., Pinarbasi, B., Poturoglu, S., Ibrisim, D., Gulluoglu, M., Ozdil, S., Besisik, F., Kaymakoglu, S., Boztas, G., Cakaloglu, Y., Mungan, Z., Canberk, Y., Okten, A., “Electron Microscopic Findings in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Is There a Difference between Hepatosteatosis and Steatohepatitis?” J Gastroenterol Hepatol, 25, 619-626 (2010).

Kocabora, M.S., Ozbilen, K.T., Altunsoy, M., Ahishali, B., Taskapili, M., “Clinicopathological Features of Ocular Cystinosis,” Clin Experiment Ophthalmol, 36, 778-781 (2008).

Keles, N., Ahishali, B., Ilicali, O.C., Deger, K., “Evaluation of Ultrastructural Changes in Paranasal Sinus Mucosa after Functional Endoscopic Sinus Surgery in Patients with Chronic Rhinosinusitis,” Am J Rhinol, 15, 225-229 (2001).

Luo, D.Z., Vermijlen, D., Ahishali, B., Triantis, V., Vanderkerken, K., Kuppen, P.J., Wisse, E., “Participation of CD45, NKR-P1A and ANK61 Antigen in Rat Hepatic NK Cell (pit cell) Mediated Target Cell Cytotoxicity,” World J Gastroenterol, 6, 546-552 (2000).

Luo, D.Z., Vermijlen, D., Ahishali, B., Triantis, V., Plakoutsi, G., Braet, F., Vanderkerken, K., Wisse, E., “On the Cell Biology of Pit Cells, the Liver-Specific NK Cells,” World J Gastroenterol, 6, 1-11 (2000).

Erdine, S., Yucel, A., Ozyalcin, S., Ozyuvaci, E., Talu, G.K., Ahiskali, B., Apak, H., Savci, N., “Neurotoxicity of Midazolam in the Rabbit,” Pain, 80, 419-423 (1999).