Renal Transplantasyonda Yeni GelişmelerTürkiye’den yaklaşık 250 katılımcıya hitap eden bu toplantıda Avrupa Birliği tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya layık görülen Koç Üniversitesi TIREX Projesi’nin tanıtımı yanında Ülkemizde Transplantasyon İmmünolojisinde Güncel Durum, Pediatrik Renal Transplantasyonda Özellikli Durumlar, Transplantasyon Patolojisi, Çapraz Transplantasyon ve Robotik Böbrek Nakli gibi aktüel konular tartışıldı.