Hücresel Stres Yanıtları ve Otofaji Araştırma Laboratuvarı (Cellular Stress Responses and Autophagy Research Lab)

Hücreler, stres koşulları altında hayatta kalmak için çeşitli stres yanıtları geliştirmişlerdir. Önemli stres yanıtlardan birisi otofajidir. Ayrıca otofaji, mayadan insan hücrelerine kadar korunmuş en temel hücresel yıkım ve geri çevirim mekanizmalarından biridir. Hücresel Stres Yanıtları ve Otofaji Araştırma Laboratuvarı’nda, Y2H, siRNA, miRNA, Cripr/Cas9 taramaları gibi işlevsel genetik taramalar, transkriptomik, proteomik, metabolomik analizler gibi omik analizler, biyokimyasal, moleküler, hücresel yöntemler, en ileri görüntüleme yaklaşımları ve deney hayvanları kullanarak, otofaji stress yanıtını düzenleyen yeni RNA, protein ve metabolizma ürünleri keşfedilmektedir. Laboratuvarda, söz konusu yeni moleküllerin otofaji sinyal yolakları içindeki görevleri ortaya konulmakta, yeni sinyal yolakları ve bağlantıları keşfedilmektedir. Otofaji, kanser ve dejeneratif hastalıklar dahil birçok farklı hastalık sırasında bozukluk göstermekte ve hastalıkların oluşum, gelişim ve prognozuna etki yapmaktadır. Laboratuvarda, otofaji alanındaki yeni buluşların hastalıklarla ilişkisi ve özellikle kanser oluşum, gelişim, metastaz ve tekrarı (relaps) ile bağlantısını ortaya çıkarmak için 2 ve 3 boyutlu hücre kültür sistemleri, deney hayvanlarına kanser nakil modelleri, transgenik ve nakavt fareler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Klinisyen doktorlar ve farklı disiplinlerden uzmanlarla yapılan iş birlikleri sayesinde laboratuvardaki buluşlarının insan sağlığı için önemi, hasta verileri, doku ve hücre örnekleri kullanılarak teyit edilmektedir. Temel bilimsel buluşlardan insana uzanan bu yaklaşım sayesinde, hücresel stres yanıtları ve otofaji yolakları hakkındaki buluşlar, yeni ve özgün hastalık tanı, tedavi ve takip yöntemleri geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.