Projeler (Son 5 sene)

HORIZON 2020 – WIDESPREAD-06-2020 ERA Chairs – Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence

 

TUBITAK 1001 – Histon 3 Lizin 36 (H3K36) Üç-Metil Okuyucu Proteinlerinin CRIPSR/Cas9 ile Baskılanarak Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (UPKH) Üretiminin Artırılması. Yürütücü : Tamer Önder

 

TUBITAK 1001 – Pluripotent Kök Hücrelerin Crispr-Cas9 Aktivasyon Sistemi Kullanılarak 2-Hücreli Embriyo Benzeri Hücrelere Yeniden Programlanması. Yürütücü : Tamer Önder

 

TUBITAK 1001 – BRD9 Proteininin Yeniden Programlama ve Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (UPKH) Oluşumunda Rolünün Belirlenmesi. Yürütücü : Tamer Önder

 

TUBITAK 1001 – Mikrorna 376 Ailesinin Kanser OluşumVe Gelişimine Etkisinin Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TUBITAK 1001 – Kolorektal Kanser Bağlantılı Bir MikroRNA’nın Kanser Büyüme ve Gelişimi Sırasındaki Görevlerinin Hücresel Modeller Kullanılarak Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TUBITAK 1001 – Otofaji ile DNA Hasar Yanıtları Arasındaki Bağlantı ve Karşılıklı Etkileşimin Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TUBITAK 1001 – Mikrorna 376 Ailesinin Kanser Oluşum Ve Gelişimine Etkisinin Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

HORIZON 2020 – WIDESPREAD-06-2020 ERA Chairs – Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence Yürütücü : Caner Süsal

 

Avrupa Birliği EuroNanoMed Fonu – Beyin Hedefli Glutamat Oksaloasetat Transaminaz Nano Parçacıkların İskemik İnmedeki Sinir Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TUBITAK 2232 – Tearing a chromosome arm apart: Functional genetic screens of breast cancer. Yürütücü : Gözde Korkmaz

 

TUBITAK 2232 – Tümör oluşumunu ve tümör ilerlemesinin aşamalarını incelemek için biyomimetik nişlerin mühendisliği. Yürütücü : Ece Öztürk

 

HORIZON 2020 – MSCA-IF- Akciğer tümör mikro-ortamının biyotaklidini sağlayan matrisler . Yürütücü : Ece Öztürk

 

TUBITAK 3501 – Yüksek dereceli seröz over kanserinde ilaç direncinin oluşumunda miRnaların etkileri. Yürütücü : Irem Durmaz Şahin

 

TÜBİTAK 1001 – ATP7B Geninin Transkripsiyonel Regülasyonunda Rol Alan Faktörlerin Genomik Lokus Proteomiksi ile Karakterizasyonu ve Kanserde Cisplatin Direnci ile İlişkisinin İncelenmesi. Yürütücü : Ceyda Açılan Ayhan

 

International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) – Is epigenetic regulation of lysosomal sequestration and exocytosis of cisplatin a new target of improving cancer therapy? Yürütücü : Ceyda Açılan Ayhan

 

Türkiye Sağlık Bakanlığı (TUSEB) – Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılması ve Taksan Direncinin Geri Çevrilmesi Amacıyla Seçici HDAC6 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi. Yürütücü : Ceyda Açılan Ayhan

TÜBİTAK 1003 – Kanserlerde tedavi direncini kıracak epigenetik faktörlerin CRISPR/CAS9 teknolojisi ile belirlenmesi ve karakterizasyonu. Yürütücü: Tuğba Bağcı Önder

 

TÜBİTAK 1003 – Küçük Hücreli Dışı Akciğer KanseriUyku Hali (Dormancy) ModelleriOluşturulması Ve EtiyopatogenezininOmik Yöntemlerle Araştırılması. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TÜBİTAK 1003 – Kanser Erken Tanısına YönelikTümleşik Özellikli Mikrorna Biyosensör Çiplerin Geliştirilmesi. Danışman: Devrim Gözüaçık

 

TÜBİTAK 1003 – Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne Dönüştürülmesi. Danışman: Devrim Gözüaçık

 

TÜBİTAK 1004 – Tümleşik, Ölçeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler (Nanosis). Alt Proje Yürütücüsü: Devrim Gözüaçık

 

TÜBİTAK 3501 – Nek2A kinazın hücre döngüsüne özgü etkileşim partnerlerinin belirlenerek sentrozom kümelerinin çözülmesine etkilerinin incelenmesi ? Yürütücü: Selahattin Can Özcan,, Danışman : Ceyda Açılan Ayhan

 

TÜBİTAK 3501 – Taksan Dirençli Prostat Kanserinde Direnci Geri Çeviren Brpf Grubu Epigenetik Düzenleyicilerin Rollerinin In Vitro Ve In Vivo Araştırılması. Yürütücü: Buse Cevatemre,, Danışman : Ceyda Açılan Ayhan

 

Koc University Seed Fund – Characterizing the Role of PRMT5 in Reversing Taxane Resistance in Prostate Cancer. Yürütücü: Buse Cevatemre, Danışman : Ceyda Açılan Ayhan

 

TUBITAK 1001 – Addressing the role of BRPF inhibitors in overcoming chemotherapy resistance in triple negative breast cancers and developing new combinatorial therapies. Yürütücü: Tuğba Bağcı Önder

 

TUBITAK 1001 – Development of new CRISPR/Cas9 based libraries targeting DNA Damage Response pathways and identifying factors affecting therapy response in glioblastoma. Yürütücü: İlknur Sur Erdem, Danışman: Tuğba Bağcı Önder

 

TUBITAK 1001 – Examining the roles of KDM6A and KDM6B histone demethylases in Isocitrate Dehydrogenase (IDH) mutant glioma. Yürütücü: Tuğba Bağcı Önder

 

Newton Advanced Fellowship, Royal Society – Understanding the epigenetic mechanisms of chemotherapy resistance in medulloblastoma. Yürütücü: Tuğba Bağcı Önder

 

British Council Newton-Katip Çelebi Fonu – Buharlaşmış Damla Desen Analizleriile Mesane Kanserinin Erken Tanısı veTakibi. Yürütücü: Devrim Gözüaçık

 

TUBITAK 1001 – Interrogating the Roles of Epigenetic Modifying Enzymes in Glioblastoma Multiforme (GBM) Cell Apoptosis. Yürütücü: Tuğba Bağcı Önder

 

TUBITAK 3501 – Glioblastoma Hücrelerinde Kemo-Radyoterapi Direncinin Crispr-Cas9 Aracılı Gen Silme Ve Genom Bazlı Tarama Yöntemleriyle Arastırılması. Yürütücü: İlknur Sur Erdem, Danışman: Tuğba Bağcı Önder

 

European Commission, H2020, GliomaChip. Yürütücü:  Savaş Taşoğlu, Koordinator:  Tuğba Bağcı Önder

 

TND modifiers, EU Consortium Project (2017) A. Nazlı  Başak

 

Türk Toplum’unun Özgün Genom Yapısı (2019) Koordinatör: A. Nazlı Başak

 

MJFF Global Parkinson’s Disease Research Project (2019) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

International Parkinson’s Disease Consortium Project LIPAD (2020) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

PROSPAX EU Project, EJP-RD-TÜBİTAK ERA-2020 Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

EU Consortium Project, C9ORF72-temelli ALS’de Modifiye Edici Genler (2020) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

GENESIS Database (2020) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

Solve-RD Database (2020) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

Alsin Project NIH/Hacettepe University (2020) – Koordinatör: A. Nazlı Başak

 

RFC1 International Consortium Project (2021) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

GP2/ASAP: Global PD Genetics Program (2021) Araştırmacı: A. Nazlı Başak

 

Türk Toraks Derneği “TURCOVID 19 Hastalarının Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi” Araştırmacı: Yıldız Tütüncü

 

Diyabet ve sporadik Alzheimer hastalığında gelişen bilişsel bozukluklarda CD47 / SIRPa’nın rolü. (Yürütücü: Yıldız Tütüncü)

 

Non-sendromik Çocukluk Çağı Obezitesine Ait Genetik Varyantların Araştırılması. Istanbul Üniversitesi. (Araştırmacı: Yıldız Tütüncü)

 

EudraCT: 2019-001211-22. Phase 3 Trial : MRX-502: Randomized Double-blind Placebo-controlled Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Maralixibat in the Treatment of Subjects with Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) – MARCH-PFIC. (Araştırmacı : Yıldız Tütüncü)

 

Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabeti (MODY)’nde PPAR İzoformlarına Ait Hedef Gen Varyasyonlarının Metabolik ve Klinik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Araştırmacı : Yıldız Tütüncü)