ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ (DDS, PhD)
Orta ve Lise öğrenimini Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dr. ÇELİK ÖZENCİ 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi’nden Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora derecesini almıştır. Yale Üniversitesi’nde, 2001-2002 yılları arasında burslu olarak Doktora tezini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, Yale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı’nda Sperm Fizyolojisi Laboratuvarı’nda Dr. Gabor Huszar’ın danışmanlığında çalışmıştır.

 

Dr. ÇELİK ÖZENCİ 2012 yılında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na bağlı Tüp Bebek Ünitesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri konusunda eğitim almıştır. Yale Üniversitesi’nde çalışırken olgun insan sperm seçimi için objektif bir belirtecin ticari bir ürün olarak geliştirilmesiyle sonuçlanan bir dizi araştırma projesinde temel araştırmacı olarak yer almıştır. Bu süreçte geliştirilen “Fizyolojik İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu-ICSI” (PICSI) ve Sperm Seçimi için PICSI® Dish, Dünyada IVF kliniklerinde kullanılmaktadır.

 

Doktora eğitimi sonrasında, ilk olarak, PARP-1 geni silinmiş fare modellerini ve PARP-1’in farmakolojik inhibisyonunu kullanarak, PARP yolağının erkek infertilitesi ile nasıl ilişkili olabileceğini incelemeye başlamıştır. Sonrasında, fare preimplantasyon dönem embriyolarının farklı stres koşullarına (oksijen vb) maruziyeti sonrasında FoxO transkripsiyon faktörlerinin rolünü araştırmaya başlayan Dr. ÇELİK ÖZENCİ, FoxO’ların embriyo implantasyonu sırasındaki olası rollerini araştırdığı süreçte, başarılı bir gebelik için implantasyon penceresinin ve endometriyal reseptivitenin potansiyel bir biyobelirteci olarak FoxO1’i tanımlamayı başarmıştır. Birçok uluslar arası ortaklıkları olan Dr. ÇELİK ÖZENCİ’nin araştırma grubu, erkek doğum kontrolü ve sperm fizyolojisi alanında New York Rockefeller Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yan Cheng ile birlikte kemirgenlerde kan-testis bariyerinin düzenlenmesini değerlendiren projeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, spermatogonyal kök hücrelerin proliferasyonu ve spermatositlerin mayoz bölünmeye girişleri sırasında mTOR sinyal yolağının rolünü ortaya koyarak, Pittsburgh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kyle Orwig ile yeni temel ve klinikte uygulamalı araştırmalara olanak sağlamak amacıyla insan spermatogonyumlarının karakterizasyonu hakkında projeler yürütmektedir. 2017 yılında, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daniel Needleman ve Boston IVF’den Dr. Denny Sakkas ile iş birliği yaparak, hücresel enerjiyi ölçebilen non-invaziv bir teknoloji yöntemiyle preimplantasyon embriyo metabolizmasını değerlendirmek için katıldığı çalışmaların devamı niteliğinde, anoksik koşullarda embriyo metabolizmasının plastisitesini (Glikoliz ve Oxphos) araştırmaktadır. Dr. ÇELİK ÖZENCİ’nin diğer projeleri, (i) ovaryum dokusunun kriyoprezervasyonu ve ortotopik transplantasyonu sonrasında primordiyal folikül havuzunun tükenmesi ve bu tükenmenin önlenmesiyle ilişkili mekanizmalarının araştırılması, (ii) Sertoli hücre tübülogenezi için üç boyutlu kültürü desteklemek amacıyla çeşitli büyüme faktörlerinin takviyesinin in vitro spermatogenez sürecine katkısının araştırılması, (iii) endometriyumun erken yaşlanmasına (senesens) ilişkin patolojik desidualizasyon ve tekrarlayan düşük mekanizmalarının araştırılması, (iv) gebelikte maternal sirkadiyen ritim bozukluğunun, uterus içi büyüme geriliği oluşturma mekanizmasına etkilerinin plasenta ve fetüs düzeyinde araştırılmasıdır.

 

Dr. ÇELİK ÖZENCİ, 2013 yılında, UNESCO Women in Science Türkiye Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ, ulusal mesleki dernek üyelikleri yanı sıra, Avrupa Üreme Tıbbı Derneğine ve Amerika Üreme Tıbbı Derneğine üyedir.

YÜRÜTTÜĞÜ DIŞ KAYNAKLI PROJELER

119S121             (TÜBİTAK 1001) Sirkadiyen ritmi bozulan gebe farelerde oluşan uterus içi büyüme geriliğinin mekanizmasının araştırılması (Devam ediyor)

215S868             (TÜBİTAK 1001) Peri-implantif dönem fare endometriyumunda FoxO1, FoxO3 ve FoxO4 transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonlarının ve rollerinin araştırılması

114S384             (TÜBİTAK 1001) Fare pre-implantif embriyo gelişim sürecinde FoxO1, FoxO3 ve FoxO4 transkripsiyon faktörlerinin rollerinin araştırılması

110S377             (TÜBİTAK 1001) Doksorubisin kemoterapisinin neden olduğu testiküler germ hücre apoptozu ve infertilitede poli (ADP-Riboz) polimeraz yolağının rolünün değerlendirilmesi

106S286             (TÜBİTAK 1001) Çiftçilerde abamectin (pestisit) kullanımının spermin morfogenetik özelliklerine ve infertiliteye etkisinin araştırılması

119S172             (TÜBİTAK 1002) Ovaryum doku vitrifikasyonunda Anti-Müllerian hormonun primordiyal folikül havuzunu düzenleyen proteinlerin ekspresyonuna etkisinin ve havuzu koruyucu rolünün araştırılması

120S554             (TÜBİTAK 1002) HGF İçeren 3-Boyutlu in vitro kültür sisteminde Sertoli hücrelerinin tübül oluşturma kapasitelerine HUVEC-koşullu besiyerinin etkisinin araştırılması

217S196             (TÜBİTAK 1002) Rapamisinin ovaryum dokusu kriyoprezervasyonu ve re-transplantasyonu sonrasında primordiyal folikül havuzu üzerine etkisi

110S309             (TÜBİTAK 1002) Rapamisin uygulamasının fare spermatogenik hücrelere etkisi

113S490             (TÜBİTAK 1002) Fare postnatal testis gelişim sürecinde ve erişkinde in vivo rapamisin uygulamasinin spermatogenez ve fertilite üzerine etkisinin değerlendirilmesi

 

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

Celik-Ozenci C. The flip side of the coin: is the endometrium ready for IVM-derived embryo implantation? J Assist Reprod Genet. 2021 38(6):1289-1291.

Adiguzel D, Celik-Ozenci C. FoxO1 is a cell-specific core transcription factor for endometrial remodelling during menstrual cycle and early pregnancy. Hum Reprod Update, 2021 21;27(3):570-583.

Celik S, Ozkavukcu S, Celik-Ozenci C. Altered expression of activator proteins that control follicle reserve after ovarian tissue cryopreservation/transplantation and prevention of primordial follicle loss by rapamycin. J Assist Reprod Genet. 2020 Sep;37(9):2119-2136.

Kuscu N, Gungor-Ordueri NE, Sozen B, Adiguzel D, Celik-Ozenci C. FoxO transcription factors regulate mouse preimplantation embryo development. J Assist Reprod Genet. 2019 36(10):2121-2133.

Gungor-Ordueri NE, Kuscu N, Tasatargil A, Burgucu D, Karacan M, Celik-Ozenci C. Doxorubicin-induced testicular damage is related to PARP-1 signaling molecules in mice. Pharmacol Rep. 2019 71(4):591-602.

Adiguzel D, Sahin P, Kuscu N, Ozkavukcu S, Bektas NI, Celik-Ozenci C. Spatiotemporal expression and regulation of FoxO1 in mouse uterus during peri-implantation period. PLoS ONE, 2019 May 23;14(5):e0216814.

Celik S, Topal F, Ozkavukcu S, Can A, Celik-Ozenci C. Expression of inhibitor proteins that control primordial follicle reserve decreases in cryopreserved ovaries after autotransplantation J Assist Reprod Genet. 2018 Apr;35(4):615-626.

Sahin P, Gungor-Ordueri NE, Celik-Ozenci C. Inhibition of mTOR pathway decreases the expression of pre-meiotic and meiotic markers throughout postnatal development and in adult testes in mice. Andrologia, 2018  Feb; 50(1).

Celik-Ozenci C, Kuscu N, Gungor-Ordueri NE, Tasatargil A, Sahin P, Durmus H.  Inhibition of poly(ADP-ribose) polymerase may have preventive potential for varicocoele-associated testicular damage in rats. Andrology, 2017 Mar;5(2):362-369.

Kuscu N, Celik-Ozenci C. FOXO1, FOXO3, AND FOXO4 are differently expressed during mouse oocyte maturation and preimplantation embryo development. Gene Expr Patterns, 2015 May-Jul;18(1-2):16-20.

Sahin P, Sahin Z, Gungor-Ordueri NE, Donmez BO, Celik-Ozenci C. Inhibition of mammalian target of rapamycin signaling pathway decreases retinoic acid stimulated gene 8 expression in adult mouse testis. Fertil Steril. 2014 Nov;102(5):1482-1490.

Huszar G, Jakab A, Sakkas D, Ozenci CC, Cayli C, Delpiano E, Ozkavukcu S. Fertility testing and ICSI sperm selection by hyaluronic acid binding: clinical and genetic aspects. Reproductive BioMedicine Online, 2007; 14:650-663.

Celik-Ozenci C, Sahin Z, Ustunel I, Akkoyunlu G, Erdogru T, Korgun ET, Baykara M, Demir R. The Fas system may have a role in male reproduction. Fertil Steril. 2006, 85:1168-1178.

Celik-Ozenci C, Jakab A, Kovacs T, Catalanotti J, Demir R, Bray-Ward P, Ward D, Huszar G. Sperm selection for ICSI: Shape properties do not predict the absence or presence of numerical chromosomal aberrations. Hum Reprod. 2004; 19:2052-2059.

Celik-Ozenci C, Catalanotti J, Jakab A, Aksu C, Ward D, Bray-Ward P, Demir R, Huszar G. Human sperm maintain their shape following decondensation and denaturation for fluorescent in situ hybridization: shape analysis and objective morphometry. Biol Reprod. 2003; 69:1347-1355.

Huszar G, Ozenci CC, Cayli S, Zavaczki Z, Hansch E and Vigue L.Hyaluronic Acid Binding by Human sperm indicates cellular maturity, viability and unreacted acrosomal status. Fertil Steril. 2003; 79:1616-1624.