Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence (TIREX) :

TIREX, Avrupa Birliği tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya layık görülen ve Prof. Dr. Caner Süsal direktörlüğünde Eylül 2021’de Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyete başlayan bir projedir. Projenin amacı, Organ Nakli ve Kemik İliği İmmünolojisi alanında hem hastalara üstün seviyede hizmet veren hem de klinik ve bilimsel araştırmalar yapan, inovatif testler ve tedaviler geliştiren bir Mükemmeliyet Merkezi oluşturmaktır. Proje, Türkiye ve çevre ülkelerdeki Organ ve Kemik İliği Nakli merkezlerini TIREX araştırma ağı kapsamına dahil ederek Avrupa Araştırma Bölgesi’ne entegre etmeyi hedeflemektedir. TIREX Doku Tipleme Laboratuvarı, transplant hastaları için nakil öncesi ve sonrası gerekli immünogenetik tetkikleri gerçekleştirmektedir.